СПИСОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛЬВОВСКО-ВАРШАВСКОЙ ШКОЛЫ

Источник цитирования неизвестен.

LISTA FILOZOFÓW SZKOŁY LWOWSKO-WARSZAWSKIEJ WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ KSIĄŻCE
Ajdukiewicz Kazimierz (1890—1963)
Auerbach Walter (?—1944)
Bad Hersch (1869—1942)
Baley Stefan (1885—1952)
Bandrowski Bronisław (1879—1914)
Blaustein Eugenia (1905—1944)
Blaustein Leopold (1905—1944)
Błachowski Stefan (1889—1962)
Bocheński Innocenty (1902)
Borowski Marian (1879—1938)
Csató Edward (1915—1968)
Czeżowski Tadeusz (1889—1981)
Dąmbska Izydora (1904—1983)
Drewnowski Jan (1896—1978)
Filozofówna Irena (1906—1967)
Frydman Sawa, p. Nowiński Czesław
Gansiniec Ryszard (1888—1958)
Geblewicz Eugeniusz (1904—1974)
Gębarowicz Mieczysław (1893—1984)
Gromska Daniela (1889—1973)
Hiż Henryk (1917)
Hosiasson-Lindenbaumowa Janina (1899—1942)
Igel Salomon (1889—1942)
Jaśkowski Stanisław (1906—1965)
Jaxa-Bykowski Ludwik (1881—1948)
Jordan Zbigniew (1911—1977)
Kaczorowski Stanisław (1888—1971)
Kalicki Jan (1922—1953)
Kleiner Juliusz (1886—1957)
Kokoszyńska-Lutmanowa Maria (1905—1980)
Kordk Antoni (1892—1969)
Kotarbińska Janina (1901)
Kotarbiński Tadeusz (1886—1981)
Kreczmar Jerzy (1902—1985)
Kreutz Mieczysław (1893—1971)
Kridl Manfred (1882—1957)
Kurylowicz Jerzy (1895—1978)
Lejewski Czesław (1913)
Leśniewski Stanisław (1886—1939)
Lindenbaum Adolf (1904—1941 (?))
Łempicki Stanisław (1886—1947)
Łempicki Zygmunt (1886—1943)
Łukasiewicz Jan (1878—1956)
Łuszczewska-Rohmanowa Seweryna (1904—1978)
Mehiberg Henryk (1904—1978)
Miłbrandt Mieczysław (1915—1944)
Mosdorf Jan (1904—1944)
Mostowski Andrzej (1913—1975)
Nawroczyński Bogdan (1882—1974)
Nowiński Czesław (1907—1981)
Ortwin Ostap (1873—1942)
Ossowska Maria (1896—1974)
Ossowski Stanisław (1897—1963)
Pański Antoni (?—1943)
Poznański Edward (1901—1976)
Presburger Mojżesz (?—1943(?))
Rajgrodzki Jakub (1900—1943)
Rutski Jan (1900—1939)
Salamucha Jan (1903—1944)
Schmierer Zygmunt (?—1943)
Słoniewska Halina (l 904—1982)
Słupecki Jerzy (1904)
Smolka Franciszek (1883—1947)
Sobociński Bolesław (1906—1980)
Sośnicki Kazimierz (1883—1971)
Swieżawski Stefan (1907)
Sztejnbarg Dina, p. Kotarbińska Janina
Szumowski Władysław (1875—1954)
Tarski Alfred (1902—1983)
Tatarkiewicz Władysław (1886—1980)
Tennerówna Daniela, p. Gromska Daniela
Treter Michał (1883—1944)
Twardowski Kazimierz (1866—1938)
Wajsberg Mordchaj (1902 - ?)
Wallis-Walfisz Mieczysław (1895—1975)
Witwicki Tadeusz (1902—1970)
Witwicki Władysław (1878—1948)
Wołoszyn Stefan (1911)
Wundheiler Aleksander (1902 - 1957)
Zajkowski Józef (?—1945)
Zawirski Zygmunt (1882—1948)